ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผลิตภัณฑ์ของ CHAMÉ อยู่ในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านความงามและสุขภาพที่ช่วยดูแลผู้บริโภค ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใส่ใจในความงามและสุขภาพมาอย่างยาวนาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ พัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (Food Supplements and Nutraceutical) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics) และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้า CHAMÉ และ DE CHARM

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทฯ มีการคัดสรรวัตถุดิบผลิตจากส่วนประกอบ สารสกัดที่แตกต่างกัน และมีหลากหลายรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มคอลลาเจน (Collagen) เช่น ชาเม่ ไฮโดรไลซด์ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ พลัส, ชาเม่ คริสตัล คอลลาเจน, ชาเม่ เจนมี เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มไฟเบอร์ (Fiber) เช่น ชาเม่ วัน เดย์ ไฟเบอร์, ชาเม่ วัน เดย์ ไฟเบอร์ ซิน ทเวลฟ์, ชาเม่ วี คอล เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มสำหรับผู้ที่ใส่ใจตัวเอง (Self Care) ชาเม่ โพรไบโอติก ช็อต โปร-100, ชาเม่ โพรไบโอติก 9 อิน 1, ชาเม่ เฮิร์บ กระชายขาว พลัส, ชาเม่ ไวต้า พลัส ซี อะเซโรล่า และโรสฮิป เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่ม Sye S เช่น ชาเม่ ซาย เอส, ชาเม่ ซาย เอส พลัส, ชาเม่ ซาย เอส โอเอส

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง เช่น ชาเม่ มัลติแพลน โปรตีน, ชาเม่ ซาย คอฟฟี่ แพค, ชาเม่ ซาย คอฟฟี่ พลัส, ชาเม่ ซาย โกโก้ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคิดค้นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เน้นการฉีกง่ายและสะดวกสบายต่อผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยศึกษาแนวโน้มตลาดและสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เสาะแสวงหาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิทธิบัตรเพื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าในท้องตลาด

บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบทางกายภาพ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งต่อให้โรงงานผลิต และมีการทดสอบความคงตัวระยะยาวของผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีบุคลากรและทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย มีการจัดตั้งทีมทดสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น และทำการสำรวจ ความพึงพอใจของอาสาสมัคร และทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เน้นการฉีกง่ายและสะดวกสบายต่อผู้บริโภค โดยเทคโนโลยีการฉีกที่ทำการพัฒนานั้นเป็นการพัฒนาวัสดุของ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งาน ซึ่งถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งใช้ระยะเวลาทดสอบ 1 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมนักออกแบบเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้สินค้าภายใต้ตราสินค้า CHAMÉ เป็นที่จดจำต่อผู้บริโภค

ค่าใช้จ่ายสำหรับวิจัยและพัฒนาในปี 2563 ถึงงวด 9 เดือน ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2563 2564 9M/2565
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 0.715 0.131 0.014
ค่าตัวอย่างในการวิจัย 0.536 1.008 1.119
ค่าพัฒนาสินค้าและทดสอบอาสาสมัคร 0.003 0.001 0.097
รวม 1.254 1.140 1.231

แบรนด์ของเรา

บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปจากแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มตั้งแต่ดำเนินการค้นหานวัตกรรม ทำงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม

ตราสินค้าสำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย โดยมีเป้าหมายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังการซื้อปานกลางถึงสูง มีความสนใจดูแลสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เห็นผลและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

ตราสินค้าสำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมีเป้าหมายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังการซื้อปานกลาง ที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการบำรุงผิวหน้า โดยให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง ความคุ้มค่า และความสะดวกเป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม