เรื่องราวของเรา

บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา จ้างผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้า CHAMÉ เกิดขึ้นมาจากความใส่ใจในการดูแลบำรุงผิวพรรณของคุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี โดยได้ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือชี้ชวน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565