2563

รางวัล Watson HWB Awards

Best Selling Innovative Slimming Food Powder

รางวัล Watson HWB Awards
รางวัล Watson HWB Awards
2563
รางวัล Watson HWB Awards

Best Selling Innovative Slimming Food Powder

รางวัล Watson HWB Awards - Best Selling Dietary Supplement
2562
รางวัล Watson HWB Awards - Best Selling Dietary Supplement
รางวัล Watson HWB Awards - Best Selling Innovative Slimming Food Powder
2561
รางวัล Watson HWB Awards - Best Selling Innovative Slimming Food Powder
รางวัล Watson Health Wellness and Beauty (HWB) Awards - Best Selling of the New Innovation Slimming Food Powder
2560
รางวัล Watson Health Wellness and Beauty (HWB) Awards - Best Selling of the New Innovation Slimming Food Powder
SMEs Awards จากนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ
2557
SMEs Awards จากนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ