เลื่อนลง

ตราสินค้าสำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมีเป้าหมายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังการ ซื้อปานกลาง ที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการบำรุงผิวหน้า โดยให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง ความ คุ้มค่า และความสะดวกเป็นหลัก