บริษัทฯ มีความต้องการทีมงานมืออาชีพจำนวนมาก ที่มีวิสัยทัศน์ มีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จและมีใจรักในองค์กร มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

สวัสดิการ

ประกันสังคม
ประกันกลุ่ม
โบนัสประจำปี
ปรับเงินเดือน
เงินกู้ยืมพนักงาน
ท่องเที่ยวประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตำแหน่งงานว่าง