Our Story

บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา จ้างผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้า CHAMÉ เกิดขึ้นมาจากความใส่ใจในการดูแลบำรุงผิวพรรณของคุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี โดยได้ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

Read More

Investor Relations

Prospectus
Financial Statement Quarter 3/2022
Management Discussion and Analysis Quarter 3/2022